அனைத்து பகுப்புகள்
நியோடைமியம் (NdFeb) பாட் காந்தங்கள்

நியோடைமியம் (NdFeb) பாட் காந்தங்கள்விளக்கம்

நியோடைமியம் (NdFeb) பாட் காந்தங்கள் எஃகு பொருள் மூலமாக வைக்கப்பட்டுள்ளன ஒரு காந்த அடிப்படை இயற்றப்படுகின்றன. காந்தம் எந்த சேதப்படுத்தாமல் அழுத்தம் இருந்து வீட்டுவசதி வெளியே பொருள் பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஒன்றாக இணைக்கப்பட்ட இந்த காந்த சுற்று ஒரு வலுவான பிடிப்பு சக்தியை உருவாக்குகிறது. இந்த காந்தங்கள் ஸ்க்ரூகள், கொக்கிகள், திரிக்கப்பட்ட பதிவுகள் முதலியவற்றிலிருந்து countersunk இதில் அடங்கும் வெவ்வேறு வடிவமைப்பு வகைகள், வழங்கப்படுகின்றன

-ஒரு பானை காந்தம் சில நேரங்களில் ஒரு பானை என்று அழைக்கப்படும் ஒரு எஃகு ஷெல், இதன் பெயர் 'பானை' காந்தம் உள்ள உறையிடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு நிலையான காந்தத்தின் உள்ளது.
-ஒரு நிரந்தர காந்தம் எந்த மின்சாரத்தின் தேவையை இல்லாமல் ஒரு காந்த வெளியேற்றுகிறது
மறுப்பாகாது எஃகு ஷெல் அதன் வைத்திருக்கும் அதிகாரத்தை அதிகரிக்கும் மற்றும் சேர்க்கப்பட்டது வலிமை மற்றும் திடநிலையோடு காந்தம் வழங்குவதன் மூலம் பானை காந்தம் உதவுகிறது
இரு கம்பம், countersunk துளை, உட்புற திரிக்கப்பட்ட, மற்றும் ஸ்டூ மூலம்,: ஐந்து வடிவங்களில் பானை காந்தத்தின் -இருக்கின்றன உள்ளன

பயன்பாடுகள்:
பானை காந்தங்கள் பல்வேறுபட்ட இசைக்கருவிகளை வாசித்தும், இயந்திரங்கள், கருவிகள் செருகப்பட்ட முடியும். போக்குவரத்து போது auxilliary கருவிகள், இறுக்கு, பெருகிய, தூக்கும், வெல்டிங், பிரிவு, முதலியன சிறந்த ஹோல்டிங் படை தரையில் ஃபெரோமேக்னடிக் மேற்பரப்பு காந்த முகத்தில் முழு தொடர்பு மணிக்கு அடையும் பயன்படுத்த முடியும், படை தளத்திற்கு செங்குத்து உள்ளது

விவரக்குறிப்புகள்

TYANTY01பரிமாணங்கள்முலாம்வைத்திருக்கும் சக்தி (கிலோ)
ABC  D
AN01-50D5010M820ZN / NI≥120
AN01-60D6015M825ZN / NI≥160
AN01-65D6515M827ZN / NI≥175
AN01-75D7518M1030ZN / NI≥260
AN01-90D9018M1032ZN / NI≥400
AN01-100D10018M1234ZN / NI≥430
AN01-120D12025M1443ZN / NI≥650

TYCN


TY03பரிமாணங்கள்முலாம்வைத்திருக்கும் சக்தி (கிலோ)
A  BC
CN03-40D4020M8ZN / NI≥85
CN03-60D6035M10ZN / NI≥200
CN03-65D6540M10ZN / NI≥230
CN03-70D7040M10ZN / NI≥250
CN03-80D8045M12ZN / NI≥310

TYDN


TY04பரிமாணங்கள்முலாம்வைத்திருக்கும் சக்தி (கிலோ)
ABC
டி.என் 04-40D408D5.5ZN / NI≥50
டி.என் 04-42D429D6.5ZN / NI≥55
டி.என் 04-50D5010D6ZN / NI≥120
டி.என் 04-60D6014.5D8.5ZN / NI≥145
டி.என் 04-75D7518D10.5ZN / NI≥250
டி.என் 04-80D8018D10.5ZN / NI≥350
டி.என் 04-100D10020D13ZN / NI≥550
டி.என் 04-120D12020D13ZN / NI≥630

TYHN


TY08பரிமாணங்கள்முலாம்வைத்திருக்கும் சக்தி (கிலோ)
ABC  D
HN08-62D6232D13M8ZN / NI≥140
HN08-67D6728D20M10ZN / NI≥150
HN08-75D7532D19M10ZN / NI≥245
HN08-98D9840D25M10ZN / NI≥400
HN08-107D10735D25M10ZN / NI≥580
HN08-125D12540D25M12ZN / NI≥900

TYHN


TY08பரிமாணங்கள்முலாம்வைத்திருக்கும் சக்தி (கிலோ)
ABC  D
HN08-62D6212D13M8ZN / NI≥170
HN08-67D6712D20M10ZN / NI≥185
HN08-75D7517D19M10ZN / NI≥260
HN08-98D9820D25M10ZN / NI≥410
HN08-107D10722D25M10ZN / NI≥600
HN08-125D12525D37M12ZN / NI≥910
தொடர்பு