എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
Sintered NdFeB മാഗ്നറ്റുകൾ

Sintered NdFeB മാഗ്നറ്റുകൾവിവരണം

26 എം‌ജി‌ഒ മുതൽ 52 എം‌ജി‌ഒ വരെ പരമാവധി energy ർജ്ജ ഉൽ‌പ്പന്നമുള്ള സിൻ‌റ്റെർ‌ഡ് എൻ‌ഡി‌ഫെ കാന്തങ്ങൾ‌ ഇന്ന്‌ വാണിജ്യപരമായി സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥിരമായ കാന്തങ്ങളാണ്. 1980 കളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥിരമായ കാന്തത്തിന്റെ മൂന്നാം തലമുറയാണ് എൻ‌ഡി-ഫെ-ബി. വളരെ ഉയർന്ന പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെയും നിർബന്ധിതതയുടെയും സംയോജനമാണ് ഇതിലുള്ളത്, കൂടാതെ ഗ്രേഡുകളും വലുപ്പങ്ങളും ആകൃതികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മികച്ച കാന്തിക സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ, ധാരാളം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വില എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്, ഉയർന്ന ദക്ഷത, കുറഞ്ഞ ചെലവ് എന്നിവയും അതിലേറെയും നേടുന്നതിന് പരമ്പരാഗത കാന്ത വസ്തുക്കളായ സെറാമിക്, ആൽ‌നിക്കോ, എസ്‌എം-കോ എന്നിവ പുതിയ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനോ പകരം വയ്ക്കുന്നതിനോ എൻ‌ഡി-ഫെ-ബി കൂടുതൽ വഴക്കം നൽകുന്നു. കോം‌പാക്റ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ.


സിന്റർഡ് മാഗ്നെറ്റിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ
* വളരെ ശക്തമായ Br റെസിഡന്റ് ഇൻഡക്ഷൻ.
* മികച്ച ഡീമാഗ്നൈസേഷൻ പ്രതിരോധ ശേഷി.
* ഉയർന്ന കാന്തിക ഗുണങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നല്ല വില.

വ്യതിയാനങ്ങൾ

Sintered NdFeB മാഗ്നറ്റുകളുടെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടികൾ

പദവി പരമാവധി. എനർജി ഉൽപ്പന്നം റീമാൻസ് നിർബന്ധിത ശക്തി റവ. ടെംപ്. കോഫ്. ക്യൂറി ടെംപ്. പ്രവർത്തന താൽക്കാലികം.
(BH) പരമാവധി Br Hc എച്ച്സി Bd Hd Tc Tw
എം‌ജി‌ഒ kJ / m3 kG mT kOe kA / m kOe kA / m % /. C. % /. C. സി ° സി °
N33 31-33 247-263 11.30-11.70 1130-1170 > 10.5 > 836 > 12 > 955 -0.12 -0.6 310 80
N35 33-36 263-287 11.70-12.10 1170-1210 > 10.9 > 868 > 12 > 955 -0.12 -0.6 310 80
N38 36-39 287-310 12.10-12.50 1210-1250 > 11.3 > 899 > 12 > 955 -0.12 -0.6 310 80
N40 38-41 302-326 12.50-12.80 1250-1280 > 11.6 > 923 > 12 > 955 -0.12 -0.6 310 80
N42 40-43 318-342 12.80-1320 1280-1320 > 11.6 > 923 > 12 > 955 -0.12 -0.6 310 80
N45 43-46 342-366 13.20-13.70 1320-1380 > 11.0 > 876 > 12 > 955 -0.12 -0.6 310 80
N48 46-49 366-390 13.60-14.20 1380-1420 > 10.5 > 835 > 11 > 876 -0.12 -0.6 310 80
N50 47-51 374-406 13.90-14.50 1390-1450 > 10.5 > 836 > 11 > 876 -0.12 -0.6 310 80
N52 49-53 390-422 14.2-14.8 1420-1480 > 10.0 > 796 > 11 > 876 -0.12 -0.6 310 80
N30M 28-32 223-255 10.90-11.70 1090-1170 > 10.2 > 812 > 14 > 1114 -0.12 -0.59 320 100
N33M 31-35 247-279 11.40-12.20 1140-1220 > 10.7 > 851 > 14 > 1114 -0.12 -0.59 320 100
N35M 33-37 263-294 11.80-12.50 1180-1250 > 10.9 > 868 > 14 > 1114 -0.12 -0.59 320 100
N38M 36-40 286-318 12.30-13.00 1230-1300 > 11.3 > 899 > 14 > 1114 -0.12 -0.59 320 100
N40M 38-42 302-334 12.60-13.20 1260-1320 > 11.6 > 923 > 14 > 1114 -0.12 -0.59 320 100
N42M 40-44 318-350 13.00-13.50 1300-1350 > 11.6 > 923 > 14 > 1114 -0.12 -0.59 320 100
N45M 42-46 334-366 13.20-13.80 1320-1380 > 11 > 876 > 14 > 1114 -0.12 -0.59 320 100
N48M 46-46 366-390 13.6-14.2 1360-1420 > 11 > 876 > 14 > 1114 -0.12 -0.59 320 100
N33H 31-34 247-271 11.30-11.70 1130-1170 > 10.5 > 836 > 17 > 1353 -0.11 -0.58 320-350 120
N35H 33-36 263-287 11.70-12.10 1170-1210 > 10.9 > 868 > 17 > 1353 -0.11 -0.58 320-350 120
N38H 36-39 287-310 12.10-12.50 1210-1250 > 11.3 > 899 > 17 > 1353 -0.11 -0.58 320-350 120
N40H 38-41 302-326 12.40-12.80 1240-1280 > 11.6 > 923 > 17 > 1353 -0.11 -0.58 320-350 120
N42H 40-43 318-342 12.80-13.20 1280-1320 > 11.6 > 923 > 17 > 1353 -0.11 -0.58 320-350 120
N45H 43-46 342-366 13.30-13.90 1330-1390 > 11.6 > 923 > 17 > 1353 -0.11 -0.58 320-350 120
N48H 46-49 366-390 13.60-14.20 1360-142- > 11.6 > 923 > 16 > 1274 -0.11 -0.58 320-350 120
N33SH 31-34 247-272 11.30-11.70 1130-1170 > 10.6 > 836 > 20 > 1592 -0.11 -0.55 340-360 150
N35SH 33-36 263-287 11.70-12.10 1170-1210 > 11.0 > 868 > 20 > 1592 -0.11 -0.55 340-360 150
N38SH 36-39 287-310 12.10-12.50 1210-1250 > 11.4 > 899 > 20 > 1592 -0.11 -0.55 340-360 150
N40SH 38-41 302-326 12.10-12.80 1240-1280 > 11.6 > 923 > 20 > 1592 -0.11 -0.55 340-360 150
N42SH 40-43 318-342 12.80-13.40 1280-1340 > 11.6 > 923 > 20 > 1592 -0.11 -0.55 340-360 150
N45SH 43-46 342-366 13.30-13.90 1330-1390 > 11.6 > 923 > 20 > 1592 -0.11 -0.55 340-360 150
N28UH 26-29 207-231 10.20-10.80 1020-1080 > 9.6 > 768 > 25 > 1990 -0.11 -0.51 350-380 180
N30UH 28-31 223-247 10.80-11.30 1080-1130 > 10.2 > 816 > 25 > 1990 -0.11 -0.51 350-380 180
N33UH 31-34 247-263 11.30-11.70 1130-1170 > 10.7 > 852 > 25 > 1990 -0.11 -0.51 350-380 180
N35UH 33-36 263-287 11.80-12.20 1180-1220 > 10.9 > 899 > 25 > 1990 -0.11 -0.51 350-380 180
N38UH 36-39 287-310 12.20-12.70 1220-1270 > 11.3 > 854 > 25 > 1990 -0.11 -0.51 350-380 180
N28EH 26-29 211-236 10.40-10.90 1040-1090 > 9.8 > 784 > 30 > 2388 -0.11 -0.51 350-380 200
N30EH 28-31 223-247 10.80-11.30 1080-1130 > 10.2 > 812 > 30 > 2388 -0.11 -0.51 350-380 200
N33EH 31-33 247-263 11.30-11.70 1130-1170 > 10.7 > 852 > 30 > 2388 -0.11 -0.51 350-380 200
N35EH 33-36 263-287 11.80-12.20 1180-1220 > 10.9 > 868 > 30 > 2388 -0.11 -0.51 350-380 200
N28AH 26-29 207-231 10.30-10.90 1030-1090 > 9.8 > 780 > 35 > 2786 -0.11 -0.51 350-380 220
N30AH 28-31 223-247 10.80-11.30 1180-1130 > 10.2 > 812 > 35 > 2786 -0.11 -0.51 350-380 220

1. ലൈസൻസുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ SSMC-MQ - ISO 9002 ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫൈഡ്
കാന്തിക പാരാമീറ്ററുകളുടെയും ഭൗതിക സവിശേഷതകളുടെയും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഡാറ്റ റൂം താപനിലയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
അനുപാതത്തിന്റെ നീളം, വ്യാസം, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം കാന്തത്തിന്റെ പരമാവധി സേവന താപനില മാറാൻ കഴിയും.
4. ഇഷ്‌ടാനുസൃത രീതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടികൾ നേടാനാകും.

ഫിസിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ

താപ ചാലകത 7.7 കിലോ കലോറി / എംഎച്ച്-. സി
യങ്ങിന്റെ മോഡുലസ് 1.7 x 104 കിലോഗ്രാം / എംഎം 2
bending ദൃഢത 24 കിലോ / എംഎം 2
കംപ്രസ്സീവ് ദൃ .ത 80 കിലോ / എംഎം 2
ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രതിരോധം 160 µ-ohm-cm / cm2
സാന്ദ്രത 7.4-7.55 g / cm3
വിക്കേഴ്സ് കാഠിന്യം 500 - 600
Contact Us