എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
നിയോഡീമിയം (NdFeb) പോട്ട് മാഗ്നറ്റുകൾ

നിയോഡീമിയം (NdFeb) പോട്ട് മാഗ്നറ്റുകൾവിവരണം

നിയോഡീമിയം (എൻ‌ഡി‌ഫെബ്) പോട്ട് മാഗ്നറ്റുകൾ ഉരുക്ക് വസ്തുക്കളാൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കാന്തിക അടിത്തറയാണ്. ദോഷകരമായ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഭവനത്തിന് പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളാൽ കാന്തം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് സംയോജിപ്പിച്ച് ശക്തമായ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്‌സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ മാഗ്നറ്റുകൾ വ്യത്യസ്ത ഡിസൈൻ ഇനങ്ങളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിൽ സ്ക്രൂകൾ, ഹുക്കുകൾ, ത്രെഡ്ഡ് പോസ്റ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക ers ണ്ടർ‌സങ്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു.

-ഒരു കലം കാന്തം ഒരു ഉരുക്ക് ഷെല്ലിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥിരമായ കാന്തമാണ്, ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കലം എന്നും വിളിക്കുന്നു, അതിനാൽ 'പോട്ട്' കാന്തം എന്ന പേര്.
ഒരു സ്ഥിരമായ കാന്തം വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
സ്റ്റീൽ ഷെൽ കലം കാന്തത്തിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് പവർ വർദ്ധിപ്പിച്ച് കാന്തത്തിന് അധിക ശക്തിയും സ്ഥിരതയും നൽകുന്നു
പോട്ട് മാഗ്നറ്റിന്റെ അഞ്ച് രൂപങ്ങളുണ്ട്: ബൈ-പോൾ, ക ers ണ്ടർ‌സങ്ക്, ദ്വാരത്തിലൂടെ, ആന്തരിക ത്രെഡ്, സ്റ്റു

അപ്ലിക്കേഷനുകൾ:
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കലം കാന്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഗതാഗതം, ക്ലാമ്പിംഗ്, മ ing ണ്ടിംഗ്, ലിഫ്റ്റിംഗ്, വെൽഡിംഗ്, വേർതിരിക്കൽ മുതലായവയിൽ സഹായ ഉപകരണങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. നിലത്തെ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് ഉപരിതലവുമായി കാന്തിക മുഖത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്‌സ് എത്തുന്നു, ബലം അടിയിലേക്ക് ലംബമാണ്

വ്യതിയാനങ്ങൾ

ടിയാൻTY01അളവുകൾപ്ലേറ്റ്ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്സ് (കിലോ)
ABC  D
AN01-50D5010M820ZN / NI≥120
AN01-60D6015M825ZN / NI≥160
AN01-65D6515M827ZN / NI≥175
AN01-75D7518M1030ZN / NI≥260
AN01-90D9018M1032ZN / NI≥400
AN01-100D10018M1234ZN / NI≥430
AN01-120D12025M1443ZN / NI≥650

TYCN


TY03അളവുകൾപ്ലേറ്റ്ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്സ് (കിലോ)
A  BC
CN03-40D4020M8ZN / NI≥85
CN03-60D6035M10ZN / NI≥200
CN03-65D6540M10ZN / NI≥230
CN03-70D7040M10ZN / NI≥250
CN03-80D8045M12ZN / NI≥310

TYDN


TY04അളവുകൾപ്ലേറ്റ്ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്സ് (കിലോ)
ABC
DN04-40D408D5.5ZN / NI≥50
DN04-42D429D6.5ZN / NI≥55
DN04-50D5010D6ZN / NI≥120
DN04-60D6014.5D8.5ZN / NI≥145
DN04-75D7518D10.5ZN / NI≥250
DN04-80D8018D10.5ZN / NI≥350
DN04-100D10020D13ZN / NI≥550
DN04-120D12020D13ZN / NI≥630

TYHN


TY08അളവുകൾപ്ലേറ്റ്ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്സ് (കിലോ)
ABC  D
HN08-62D6232D13M8ZN / NI≥140
HN08-67D6728D20M10ZN / NI≥150
HN08-75D7532D19M10ZN / NI≥245
HN08-98D9840D25M10ZN / NI≥400
HN08-107D10735D25M10ZN / NI≥580
HN08-125D12540D25M12ZN / NI≥900

TYHN


TY08അളവുകൾപ്ലേറ്റ്ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്സ് (കിലോ)
ABC  D
HN08-62D6212D13M8ZN / NI≥170
HN08-67D6712D20M10ZN / NI≥185
HN08-75D7517D19M10ZN / NI≥260
HN08-98D9820D25M10ZN / NI≥410
HN08-107D10722D25M10ZN / NI≥600
HN08-125D12525D37M12ZN / NI≥910
Contact Us